Transfer Makeup "Venetian Mask"

Workshop Transfer Makeup 2015

Studenty: Anastazie Bakhtina, Elena Pinzari, Judith Kovářová a dalši

Photo by: Timur Suleymanov, Konstantin Zhdanov